Glasnik 14 / 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA    str.
224. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu 1322.
225. ODLUKA o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama 1437.
226. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na javni natječaj i provedbu ulaganja u okviru projekta „Dječji vrtić i jaslice Mahično za dječji osmjeh“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 1438.
227. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na javni natječaj i provedbu ulaganja u okviru projekta „Sport za sve“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020 1439.
228. ZAKLJUČAK o prihvaćanju novo integriranog Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcijskog plana održavanja razvoja i prilagodbe klimatskih promjena (SECAP), 1440.
229. ODLUKA o suglasnosti za pripremu, prijava i provedbu projektnog prijedloga “Novo svjetlo Karlovac – Provedba Masterplana javne rasvjete Grada Karlovca“. 1441.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
230. IZMJENE I DOPUNE Plana prijma u službu u upravna tijela grada Karlovca za 2018.godinu 1442
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana