Glasnik 03 / 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA  str.
21. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Gradonačelnika grada Karlovca za razdoblje 1. srpnja - 31. prosinca 2017. godine 38.
22. IZVJEŠĆE o stanju u prostoru Grada Karlovca 38.
23. STATUTARNA ODLUKA o trećim izmjenama i dopunama Statuta Grada Karlovca 128.
24. POSLOVNIČKA ODLUKA o četvrtim izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća grada Karlovca 130.
25. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Karlovca 131.
26. ODLUKA o postupku nabave radova za gradnju prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije „Babina Gora“ 132.
27. ODLUKA o postupku nabave radova za građenje reciklažnog dvorišta Mala Švarča 132. 
28. ODLUKA o davanju suglasnosti za provedbu postupka javne nabave za privatnog operatora za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne mreže sljedeće generacije na području Grada Karlovca 133.
29. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 1026/1 k.o. Karlovac II. Karlovačkoj županiji 133.
30. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih Grada Karlovca za 2017. godinu 134.
31. ODLUKA o izboru članova Savjeta mladih Grada Karlovca 134.
32. ODLUKA o potvrdi postojećih naziva ulica i trgova 135.
33. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju školskih odbora 137.
34. RJEŠENJE o prijedlogu kandidata za izbor sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu 137.
35. ODLUKA o postupku nabave radova drobljenja, premještanja materijala i poravnavanja terena Poslovna zona – Gornje Mekušje 138.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
36. PRAVILNIK o službenoj iskaznici, službenoj odjeći, oznaci i opremi komunalnih redara 139.
37. PRAVILNIK o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva za 2018. godinu 144.
38. ODLUKA o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području grada Karlovca na temelju pisanog ugovora 152.
39. ODLUKA o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta od kamenog materijala na području grada Karlovca na temelju pisanog ugovora 153.
40. ODLUKA o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Karlovca u zimskim uvjetima na temelju pisanog ugovora 153.
41. ODLUKA o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti grada Karlovca za 2018. godinu 154.
42. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja obavljanje poslova redovnog održavanja asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području grada Karlovca 182.
43. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja obavljanje poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta od kamenog materijala na području grada Karlovca 183.
44. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja obavljanje poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Karlovca u zimskim uvjetima 184.
45. ZAKLJUČAK o donošenju Programa DDD mjera na području grada Karlovca 185.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana