Glasnik 9 / 2017.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA    str.
 
111.  IZMJENA I DOPUNA PLANA prijma u službu u upravna tijela grada Karlovca za 2017. godinu                         493.
 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA
ISPRAVAK
 
112. RJEŠENJE o imenovanju Prolaza Krešimira Džebe                 495.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana