Glasnik 4 / 2017.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA   str.
                                                                                                                                                                                                        
8. PLAN savjetovanja s javnošću u 2017. godini       34.
9. PRVA IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području grada Karlovca za razdoblje 2016 - 2020. godine   35.
10. PRVA IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima na ruralnom području grada Karlovca za razdoblje 2016 - 2020. godine  36.
11. ODLUKA o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2017. godinu   37.
12. ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za prijam kandidata u Prometnu jedinicu mladeži grada Karlovca  38.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana