Glasnik 3 / 2017.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
 
5. PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI Pravilnika o sufinanciranja projekata jedinica mjesne samouprave                    27.
6. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA prijma u službu u upravna tijela grada Karlovca za 2016. godinu                  27.
 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA

ISPRAVAK
7. ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava za rad vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2017. godini  koja je objavljena u GGK broj 19/2016                     29.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana