Glasnik 22 / 2017.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA       str.
 
312. ODLUKA o trećoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2017. godinu                  1565.
 
313. ODLUKA o četvrtoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2017. godinu                1570.    
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana