Glasnik 20 / 2016.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA   str.
 
254. ISPRAVAK ODLUKE o trećoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2016. godinu   1155.
255. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju tajnika Upravnog vijeća javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ Karlovac 1156.                                                   
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana