Glasnik 18 / 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA            str.
195. PRORAČUN Grada Karlovca za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 863.
196. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu 1001.
197. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na javni natječaj i provedbu ulaganja „GRADNJA PRILAZNE PROMETNICE CENTRU ZA GOSPODARENJE
OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE BABINA GORA“ unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa Ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 1008.
198. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Karlovca za 2015. godinu 1018.
199. ODLUKA o prihvaćanju ponude za obavljanje poslova komunalne djelatnosti skloništa za životinje na području Grada Karlovca 1018.
200. RJEŠENJE o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić Četiri rijeke 1019.
201. RJEŠENJE o imenovanju vršiteljice ravnateljice ustanove Dječji vrtić Četiri rijeke 1019.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
202. ISPRAVAK ODLUKA o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2016. godinu 1020. 
203. ODLUKA o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2016./2017. i broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2016./2017. 1021.
204. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za energetiku grada Karlovca 1021.
205. PRAVILNIK o petim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca 1022.

OSTALO
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
206. JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Zvijezda“ 1024
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana