Glasnik 14 / 2016.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA      str.
  
139. ODLUKA o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2016. godinu                  516.
140. ODLUKA o ponavljanju Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga  poljoprivrednih proizvođača i udruga koje promiču vrijednost ruralnog prostora i očuvanje baštine u 2016. godini   520.
141. ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine u 2016. godini     521.
142. RJEŠENJE o imenovanju gospodina Borisa Vrbanca za savjetnika za energetske projekte       522.                                      
  
ISPRAVAK Naslovne stranice GGK broj 13/16
U Glasniku Grada Karlovca broj 13. godina XLIX, Karlovac, 11. srpnja 2016. godine, na naslovnoj stranici, zbog tehničke pogreške, mijenja se datum na način da sada glasi: Karlovac, 18. srpnja 2016.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana