Glasnik 12 / 2016.

GRADSKO VIJEĆA GRADA KARLOVCA        str.
 
106. PROGRAM mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnost unutar zone sanitarne zaštite izvorišta Gaza I., Gaza II., Gaza III., Mekušje i Švarča     463.
107. PROGRAM mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnost unutar zone sanitarne zaštite izvorišta Borlin i Jurkovića      470.
108. IZMJENE I. PROGRAMA financiranja zaštite od požara za 2016. godinu na području Grada Karlovca            474.
109. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja u 2016. Godini                                          475.
110. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja „Groblje Mala Švarča“              475.
111. ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Banija – Kupa I“                         483.
112. ODLUKA o odabiru ponude za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika koja se financira iz proračuna Grada Karlovca temeljem pisanog ugovora                 491.
113. ODLUKA o davanju  suglasnosti na izmjenu teksta Statuta Gradske knjižnice  „Ivan Goran  Kovačić“              492.
114. ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje Okvirnog sporazuma  i ugovora o javnoj nabavi      492.
115. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 2015. godinu    493.                                      
116. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2015. godinu              493.
117. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o. za 2015. godinu             493.
118. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Društva Čistoća d.o.o. za 2015. godinu                                    494.
119. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2015. godinu               494.
120. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Društva Hostel  Karlovac d.o.o. za 2015. godinu                       494.
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

121. PLAN aktivnosti suzbijanja i uništavanja korova posebno ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) na poljoprivrednim površinama na području grada Karlovca u 2016. godini     496.
122. ODLUKA o pristupanju Grada Karlovca udruženju „Energy Cities“   498.
123. ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine       498.
124. ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za obavljanje poslova komunalne djelatnosti higijeničarske službe na području Grada Karlovca     499.
125. ODLUKA o raspisivanju  Javnog natječaja za obavljanje poslova komunalne djelatnosti skloništa za životinje na području Grada Karlovca    499.
126. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za uređenje i zaštitu zelenih površina grada Karlovca        500.
127. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za stručnu pripremu i provođenje Javnog natječaja za obavljanje poslova higijeničarske službe na području Grada Karlovca     501.
128. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za stručnu pripremu i provođenje Javnog natječaja za obavljanje  poslova skloništa za životinje na području Grada Karlovca     501.
129. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stručnu pripremu i provođenje Javnog natječaja za obavljanje poslova higijeničarske službe na području Grada Karlovca                502.
 
 
130. RJEŠENJE                  o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stručnu pripremu i provođenje
Javnog natječaja za obavljanje poslova skloništa za životinje na području
Grada Karlovca                                                                                                                                503.
 
131. RJEŠENJE                  o imenovanju Povjerenstva za otvaranje i provjeru  administrativnih (formalnih)
uvjeta programa i projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje programa i
projekata udruga poljoprivrednih proizvođača i udruga koje promiču vrijednosti ruralnog
prostora i očuvanje baštine u 2016. godini                                                                                503.                                      
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana