Glasnik 09 /2016.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA   str.
 74. ODLUKA o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC – ISPRAVAK 231.
            
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
 75. ODLUKA kojom se utvrđuju lokacije za kupanje i trajanje sezone kupanja  231.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana