Glasnik 08 / 2016.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA  str.
  
66. IZMJENA I DOPUNA PLANA prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2016. godinu 224.
67. PLAN savjetovanja s javnošću u 2016. godini   225.
68. PRAVILNIK o četvrtim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca 226.
69. ODLUKA o objavi javnog natječaja i Rješenje o imenovanju Povjerenstva  za provedbu  javnog natječaja   226.
70. ODLUKA o objavi Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga usmjerenih na suzbijanje ambrozije na području Grada Karlovca u 2016. godini 227.
71. ODLUKA o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove AQUATIKA-SLATKOVODNI  AKVARIJ KARLOVAC  228.
72.  ODLUKA o objavi Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga usmjerenih na zaštitu i zbrinjavanje životinja na području Grada Karlovca u 2016. godini 229.
73. RJEŠENJE o imenovanju radne skupine za upravljanje kvalitetom u području transparentnosti i otvorenosti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama 229.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana