Glasnik 07 / 2016.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA   str.
  
63. PLAN PRIJEMA u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2016. godinu     213.
64. PRAVILNIK o trećim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca  219.
65. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca    220.
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana