Glasnik 02 / 2016

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA  (str.)
3. PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o najmu stanova u vlasništvu Grada Karlovca 8.
4. ZAKLJUČAK o donošenju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 8.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
5. JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Zvijezda“ 9.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana