Glasnik 16 / 2015.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA    str.

269. PRAVILNIK o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima na ruralnom području grada Karlovca za razdoblje 2016.-20120. 1301.
270. PRAVILNIK o doejli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvenicima na području grada Karlovca za razdoblje 2016.-20120. 1307.
271. ODLUKA o četvrtoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2015. godinu 1314
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana