Glasnik 10 / 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA (Str.)

141. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno – povijesne cjeline u 2015. godini 650. 142. PRVA IZMJENA Provedbenog programa potpora poljoprivredi na području Grada Karlovca za 2015. godinu 651.
143. PRVA IZMJENA I DOPUNA Provedbenog programa ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2015. godinu 652.
144. ODLUKA o donošenju Urbanističkog Plana uređenja „Gospodarsko-servisni predio-Selce“ 653.
145. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2015. godinu 677.
146. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi na k.č. br. 1435/2 k.o. Gornje Stative 678.
147. ODLUKA o privremenom korištenju dijela prostora u „Starom gradu Dubovac“ 678.
148. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja u 2015. godini 679.
149. ODLUKA o izmjeni Odluke o postupku provođenja izbora za Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 680.
150. ODLUKA o načinu financiranja Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u Gradu Karlovcu nakon provedenih izbora u 2015. godini 681.
151. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o korištenju tekuće zalihe Proračuna Grada Karlovca u razdoblju 01. 01. – 15. 06. 2015. godine 682.
152. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu Društva Inkasator d.o.o. 683.
153. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu Društva Mladost d.o.o. 683.
154. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu Društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o. 683.
155. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu Društva Hostel Karlovac, d.o.o. 684.
156. RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Karlovac 684.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

157. PLAN aktivnosti suzbijanja i uništavana korova posebno ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) na poljoprivrednim površinama na području Grada Karlovca u 2015. godini 685.
158. ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanjenprograma i projekata iz područja zaštite potrošača 686.
159. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za sanaciju klizišta 687.
160. ODLUKA o odabiru projekata za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Karlovca u 2015. godini 688.
161. ODLUKA o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zelenilo d.o.o. Karlovac za financijsko zaduženje za nabavku komunalnog vozila 690.


Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana