Glasnik 09 / 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA (str.)

110. ODLUKA o raspodjeli viška prohoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2014. godinu 480.
111. PRVE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 486.
112. ODLUKA o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2015. godinu 575.
113. ODLUKA o izmjeni Odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja Grada Karlovca 576.
114. ODLUKA o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih grada Karlovca za 2015. godinu 599.
115. PRVE IZMJENE I DOPUNE Plana nabave za 2015. godinu 600.
116. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2015. godini 610.
117. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2015. godini 616.
118. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa energetske učinkovitosti u 2015. godini 619.
119. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2015. godini 622.
120. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 626.
121. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja i sigurnosti prometa u 2015. godini 633.
122. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite od požara u 2015. godini 634.
123. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2015. godinu 635.
124. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći Grada Karlovca za 2015. godinu 637.
125. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2015. godinu 638.
126. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2015. godinu 639.
127. DRUGE IZMJENE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2015. godinu 641.
128. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za rad Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u 2015. godini 642.
129. ODLUKA o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. 643.
130. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva nekretnine oznake k.ć. br. 3437/1, k.o. Karlovac 2, Dječjem vrtiću „Četiri rijeke“ iz Krlovca 644.
131. ODLUKA o odobrenju korištenja obilježja Grada Karlovca 644.
132. ZAKLJUČAK o donošenju Programa energetske učinkovitosti u prometu Grada Karlovca 644.
133. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu Karlovačke športske zajednice 645.
134. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu Društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. 645.
135. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu Društva Zelenilo d.o.o. 646.
136. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu Društva Čistoća d.o.o. 646.
137. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu Društva Gradska toplana, d.o.o. 646.
138. ODLUKA o davanju suglasnosti za nastavak radova na rekonstrukciji dijela bivšeg Vojnog kompleksa u muzejski prostor Zbirke naoružanja iz Domovinskog
rata Turanj 647.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

139. ODLUKA kojom se utvrđuju lokacije za kupanje i trajanje sezone kupanja 647.
140. ODLUKA o izmjeni Odluke o bespovratnim sredstvima za poticanje ruralnog razvoja u 2015. godini 648.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana