Glasnik 06 / 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA

77. ISPRAVAK u Proračunu Grada Karlovca za 2015.godinu i projekcijama za 2016. i 2017.godinu objavljenom u Glasniku grada Karlovca broj 08/2014. dana 05.prosinca 2014.godine objavljuje se ispravak stranice 22 (Page 22) u projekcijama proračuna tj. u dokumentu Plan Proračuna Grada Karlovca za 2015.godinu i projekcija Proračuna za 2016. I 2017.godinu zbog tiskarske pogreške 176.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

78. PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (vrijednosti na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi) 218.
79. RJEŠENJE o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora grada Karlovca 219.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA
ISPRAVAK
AKTI ZA PROVOĐENJE IZBORA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

80. IZMJENE I DOPUNE OBVEZNIH UPUTA – I za provođenje izbora za Vijeća gradsklih četvrti i Vijeća mjesnih odbora 220.

AKTI ZA PROVOĐENJE IZBORA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

81. OBVEZNE UPUTE – V o odustanku od kanditature za izbor člnova Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 225.
82. OBVEZNE UPUTE – VI o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti
83. OBVEZNE UPUTE – VII o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu 226.
84. OBVEZNE UPUTE – VIII o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti 229.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana