Glasnik 05 / 2015.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
71. PRAVILNIK o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca 141.
72. PRAVILNIK o izvođenju i sanaciji prekopa na nerazvrstanim cestama na području Grada Karlovca 145.
73. RJEŠENJE o imenovanju člana Stručnog povjerenstva za prijam kandidata u Prometnu policiju jedinice mladeži grada Karlovca 156.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA
AKTI ZA PROVOĐENJE IZBORA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

74. IZMJENE OBVEZATNIH UPUTA - II o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova po izbornom Zakonu i Odluci o postupku provođenja izbora za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 156.
75. OBVEZATNE UPUTE - III o postupku imenovanja članova biračkih odbora na izborima za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 157.
76. OBVEZATNE UPUTE IV o obrascima za provođenje izbora 158.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana