Glasnik 03 / 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC

60. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna grada Karlovca za 2013. godinu 140.
61. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis financijske imovine i obveza grada Karlovca od 31. 01. 2014. godine za otpis nenaplaćenih potraživanja 270.
62. ODLUKA o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju grada Karlovca 275.
63. ODLUKA o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Grabrik“ 275.
64. PRAVILNIK za provedbu projekta “Poticanje korištenja obnovljenih izvora energije u obiteljskim kućama kod fizičkih osoba na području grada Karlovca“ 276.
65. ODLUKA o povjeravanju obavljanja poslova opskrbe električnom energijom povlaštenog kupca za javnu rasvjetu i semafore na području Grada Karlovca na temelju pisanog ugovora 290.
66. ODLUKA o postupku nabave za izgradnju prometnice za Kaquarium“ 291.
67. ODLUKA o povjeravanju obavljanja poslova održavanja javnih sportskih terena i kupališta u dijelu koji se odnosi na javna kupališta na temelju pisanog ugovora 291.
68. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju mjesnih odbora u lokalnu akcijsku grupu Vallis Colapis 292.
69. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2014. godinu 293.
70. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Karlovca, KLASA: 021-05/13-01/04, Ur.broj: 2133/01-01/04-13-27, od 9. srpnja 2013. godine 293.
71. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Karlovca za 2013. godinu 294.
72. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2013. godinu tvrtke Čistoća d.o.o. Karlovac 294.
73. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2013. godinu tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac 295.
74. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2013. godinu tvrtke Zelenilo d.o.o. 295.
75. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2013. godinu tvrtke Hostel Karlovac d.o.o. 296.
76. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2013. godinu tvrtke Gradska Toplana d.o.o. Karlovac 296.
77. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2013. godinu tvrtke Mladost d.o.o. 297.
78. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2013. godinu tvrtke Karlovački tjednik 297.
79. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2013. godinu tvrtke Hrvatski radio Karlovac 297.
80. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture za 2013. godinu 298.
81. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2013. godinu 298.
82. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada Karlovca za 2013. godinu 299.
83. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca za 2013. godinu 299.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

84. PROCEDURA stvaranja ugovornih obveza 300.
85. PLAN aktivnosti suzbijanja i uništavanja korova posebno ambrozije (ambrosia artemisiifolia l.) na poljoprivrednim površinama na području grada karlovca u 2014. godini 305.
86. PLAN prijma u službu u upravna tijela grada Karlovca za 2014. godinu 306.
87. ODLUKA kojom se utvrđuju lokacije za kupanje i trajanje sezone kupanja 314.
88. ODLUKA o raspodjeli Proračuna grada Karlovca za sportske programe za djecu i mlade u 2014. godini 315.
89. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju stručne skupine za toplinarstvo 316.
90. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva 316.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana