Glasnik 01 / 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC
ISPRAVCI
1. ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2012. godinu (Rebalans IV)
2. PRORAČUN grada Karlovca za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu

GRADONAČELNIK
3. ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje ugradnje razdjelnika topline/kalorimetara i termostatskih ventila u sustavu centralnog grijanja grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana