Glasnik 08 / 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRAD KARLOVAC

145. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2012. godinu, Rebalans II
146. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2012. godinu
147. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Hrvatski radio Karlovac d.o.o. za 2011. godinu

GRADONAČELNIK

148. ODLUKA o sufinanciranju kapitalnih projekata u poljoprivredi u 2012. godini
149. ODLUKA o sufinanciranju projekata seoskog turizma u 2012. godini
150. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte seoskog turizma u 2012.god. 
151. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata mladih poduzetnika početnika u 2012. godini