Glasnik 04 / 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRAD KARLOVAC
45. GODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2011. godinu
46. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja Grada Karlovca 
47. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o provedenim Programima u području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti u 2011. godini
48. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2011. godinu 
49. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2012. godinu 
50. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 
51. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
52. ODLUKA o postupku nabave opreme školske sportske dvorane Dubovac u Karlovcu
53. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca
54. ODLUKA o razrješenju članice Kulturnog vijeća za muzejsko - galerijsku djelatnost i likovne umjetnosti grada Karlovca 
55. ODLUKA o drugim izmjenama Odluke o imenovanju članova kulturnih vijeća grada Karlovca
56. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana gospodarenja otpadom grada Karlovca za razdoblje do 2015. godine 
57. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području Grada Karlovca za 2011. godinu 
58. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2011. godinu
59. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Karlovac za 2011. godinu 
60. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2011. godinu 
61. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja Karlovac za 2011. godinu 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
62. PLAN aktivnosti suzbijanja i uništavanja korova posebno ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) na poljoprivrednim površinama na području
Grada Karlovca u 2012. godini