Glasnik 03 / 2012.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

37. PLAN prijma u službu u Upravna tijela Grada Karlovca za 2012. godinu
38. ETIČKI KODEKS Gradske uprave Grada Karlovca
39. ODLUKA o objavi javnih natječaja za obavljanje poslova higijeničarske službe i poslova skloništa za životinje na području Grada Karlovca 
40. ODLUKA kojom se utvrđuju lokacije za kupanje i trajanje sezone kupanja
41. ODLUKA o sufinanciranju turističkih projekata u 2012. godini 
42. ODLUKA o mjernju posebne namjene
43. ODLUKA o raspodjeli sredstava proračuna za sufinanciranje projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja u 2012. godini 
44. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za stručnu pripremu i provođenje javnih natječaja za obavljanje poslova higijeničarske službe i poslova skloništa za životinje na području Grada Karlovca