Glasnik 12 / 2011.

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

206. IZMJENA I DOPUNA Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
207. IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme Grada Karlovca u 2011. godini
208. PRVE IZMJENE i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Karlovca za 2011. godinu
209. DRUGE IZMJENE i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2011. godinu 
210. ODLUKA o uvođenju riznice Grada Karlovca 
211. ODLUKA o dodjeli koncesije na poslovima prijevoza putnika u javnom gradskom prometu na području Grada Karlovca 
212. ODLUKA o prihvaćanju prijedloga jediničnih cijena i Ugovora za održavanje Grada Karlovca u zimskim uvjetima za period od 15. 11. 2011. godine
do 31. 03. 2012. godine
213. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Groblja Jamadol
214. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Banija 
215. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Braća Seljan
216. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži
217. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Dragojla Jarnević
218. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Dubovac
219. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Grabrik
220. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Mahično
221. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Rečica 
222. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Skakavac
223. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Švarča 
224. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Turanj

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

225. ODLUKA o davanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti 
226. ODLUKA o dopuni djelatnosti poslovnog prostora 
227. ODLUKA o davanju suglasnosti trgovačkom društvu „Čistoća“ d.o.o. Karlovac, za zaduženje putem financijskog leasinga kod Erste & Steiermaerkische
S-leasing d.o.o. za leasing vozila i strojeva 
228. RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za Preventivni program grada Karlovca 
229. RJEŠENJE o broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2011./2012. 

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana