Glasnik 09 / 2011.

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE
159. ODLUKA o preoblikovanju Razvojne agencije Karlovačke županije – Karla d.o.o. u Ustanovu 
160. ODLUKA o prihvaćanju prijedloga društvenog ugovora trgovačkog društva Centar za gospodarenjem otpadom Karlovačke županije d.o.o.,
161. ODLUKA o preuzimanju nominalnog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za gospodarenjem otpadom Karlovačke županije d.o.o. 
162. ODLUKA o izmjeni Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Trebinja 
163. ODLUKA o prihvaćanju ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Trebinja i k.o. Skakavac 
GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK
164. ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje radova na rekonstrukciji izloga poslovnih prostora u izvorno stanje objekata spomeničke baštine
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana