Glasnik 08 / 2010

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK.

156.ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 364.
157.ODLUKA o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Karlovac za financijski leasing kod Erste & Steiermärkische S - leasing d.o.o. Zagreb 365.
158.RJEŠENJE o imenovanju savjetnika gradonačelnika Grada Karlovca 366.
159.RJEŠENJE o imenovanju privremenog pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika načelnika Grada Karlovca Grada Karlovca 367.
160.RJEŠENJE o imenovanju privremenog pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije Grada Karlovca 367.
161.RJEŠENJE o imenovanju privremene pročelnice Upravnog odjela za poduzetništvo i poljoprivredu Grada Karlovca 368.
162.RJEŠENJE o imenovanju privremene pročelnice Upravnog odjela za opće i imovinsko pravne poslove Grada Karlovca 368.
163.RJEŠENJE o imenovanju privremene pročelnice Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Karlovca 369.
164.RJEŠENJE o imenovanju privremenog pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Karlovca 369.
165.ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti tvrki Vodovod i kanalizacija d.o.o.Karlovac na promjenu cijena vodnih usluga 370.
166.IZMJENA Programa zaštite od požara 372.

GRAD KARLOVAC

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
167.JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BANIJA-KUPA I 374
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana