Glasnik 02 / 2010

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK 

39.ODLUKA o davanju na uporabu poslovnog prostora Lovačkom društvu „Zec“ iz Šišljavića
40.ODLUKA o osnivanju Povjerenstva u cilju provođenja Programa zaštite okoliša i Programa Karlovac – zdravi grad 
41.ODLUKA o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zelenilo d.o.o. Karlovac za dugoročno kreditno zaduženje kod Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb, Podružnica Karlovac
42.UGOVOR o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja „Banija – Kupa I “ 
43.ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja „Banija – Kupa I “ 
44.UGOVOR o financiranju izrade Detaljnog plana uređenja „Mahično – FV“ 45.ODLUKA o popisu poslovnih prostora utvrđenim Zaključkom Gradskog poglavarstva Grada Karlovca, Klasa 022-05/03-01/0006, Urbroj 2133/01-03-01-03-8,od 8. travnja 2003. godine
46.RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za obradu zahtjeva i odabir poljoprivrednih proizvođača

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
47.IZMJENE i dopune Pravilnika o općim uvjetima isporuke usluge odvodnje 
48.IZMJENE i dopune Pravilnika o općim uvjetima isporuke usluge vodoopskrbe 
.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana