Glasnik 11/2009

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

167.PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o ocjenjivanju službenika Gradske uprave grada Karlovca
168.ODLUKA o prihvaćanju prijedloga jediničnih cijena i ugovora za održavanje grada Karlovca u zimskim uvjetima, za period od 15.11.2009.-31.03. 20010.
169.ODLUKA o prihvaćanju ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, u k.o. Skakavac
170.ODLUKA o prihvaćanju ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, u k.o. Trebinja
171.ODLUKA o prihvaćanju ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, u k.o.Kamensko
172.ODLUKA o prihvaćanju ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlsništvu RH, u k.o.Banska Selnica
173.ODLUKA o prodaji nekretnine u gradskom naselju Ilovac
174.ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno povijesne urbanističke cjeline za 2009. godinu
175.ODLUKA o nabavi dodatnih radova na komunalnom opremanju dijela radne zone Banija - Ilovac III, faza II
176.ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu ustanove Dječji vrtić Karlovac za 2008. godinu
177.ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu ustanove Karlovačko dječje odmaralište Selce za 2008. godinu
178.ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu tvrtke Zelenilo d.o.o. Karlovac za 2008. godinu
179.ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu tvrke Čistoća d.o.o. Karlovac za 2008. godinu
180.ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu tvrke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac za 2008. godinu
181.ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu tvrke Toplana d.o.o. Karlovac za 2009. godinu
182.ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu tvrtke Mladost d.o.o. Karlovac za 2008. godinu
183.ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu tvrtke Inkasator d.o.o. Karlovac za 2008. godinu
184.ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu tvrtke Radio Karlovac d.o.o. Karlovac za 2008. godinu
185.ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu tvrke Karlovački tjednik d.o.o. Karlovac za 2008. godinu
186.ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Karlovačke športske zajednice za 2008. godinu
187.ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Zajednice tehničke kulture za 2008. godinu
188.ZAKLJUČAK o izradi programa za povećanje sigurnosti predškolske djece u svim objektima Dječjeg vrtića Karlovac
189.RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za popis birača
190.RJEŠENJE o imenovanju Odbora za komunalni sustav i razvoj grada
191.RJEŠENJE o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
192.RJEŠENJE o imenovanju Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
193.RJEŠENJE o imenovanju Odbora za žalbe i predstavke
194.RJEŠENJE o imenovanju Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo
195.RJEŠENJE o imenovanju Odbora za poljoprivredu
196.RJEŠENJE o imenovanju Odbora za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde
197.RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora
198.RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu
199.RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“
200.RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja
201.RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća ustanove Dječji vrtić Karlovac
202.RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća javne vatrogasne postrojbe
203.RJEŠENJE o imenovanju Kazališnog vijeća „Zorin dom“
204.RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju školskih odbora
205.IZMJENA Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2009. godinu
206.IZMJENE i dopune Operativnog plana rashoda za materijal,dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2009. godinu
207.IZMJENA i dopuna Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
208.IZMJENE i dopune Programa održavanja prometne signalizacije na području grada Karlovca u 2009. godini

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

209.ODLUKA o određivanju cjelokupnog područja grada Karlovca kao jedno dimnjačarsko područje
210.ODLUKA o razrješenju Povjerenstva za otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za koncesiju obavljanja dimnjačarskih poslova
211.ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za koncesiju obavljanja dimnjačarskih poslova
212.ODLUKA o preraspodjeli sredstava u Proračunu grada Karlovca za 2009. godinu
213.ODLUKA o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove zaštićene spomeničke baštine
214.ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu grada Karlovca za 2009. godinu
215.ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2009. godinu
216.ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje programa i načina financiranja javnih potreba u kulturi grada Karlovca
217.ODLUKA o preraspodjeli sredstava u Proračunu grada Karlovca za 2009. godinu
218.RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za Preventivni program grada Karlovca
219.RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za Koordinaciju „Grad prijatelj djece“
220.RJEŠENJE o dodjeli studentskih i učeničkih stipendija za školsku godinu 2009/2010
221.RJEŠENJE o imenovanju stožera zimske službe
222.RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za provedbu Natječaja za međunarodnu kulturnu suradnju mladih
223.IZMJENE Plana prijma u službu u upravna tijela grada Karlovca za 2009. godinu


Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana