Glasnik 07/2009

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE
97. STATUT Grada Karlovca
98. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Proračuna grada Karlovca za 2009. godinu (Rebalans I)
99. ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Karlovca iz 2008. godine
100. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Karlovca za 2009. godinu
101. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja za 2009. godinu
102. ODLUKA o potvrdi Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti u predmetu : Izgradnja školske športske dvorane na Dubovcu, u Karlovcu
103. ODLUKA o odobrenju prodaje garsonjere u ulici Stanka Vraza, 44
104. ODLUKA o prodaji zemljišta u Karlovcu, naselje Borlin
105. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, k.o. Banska Selnica
106. ODLUKA o odobrenju sklapanja nagodbe između grada Karlovca i tvrtke Centar gradnja d.o.o. Karlovac za zemljište u gradskom naselju Grabrik
107. ODLUKA o odobrenju sklapanja nagodbe između grada Karlovca i dr. Gordane Pavan za zemljište u gradskom naselju Grabrik
108. ZAKLJUČAK o potvrdi Odluke gradonačelnika od 8. lipnja 2009. godine kojom se odobrava potpisivanje Dodatka ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Karlovca
109. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca
110. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada Karlovca za 2008. godinu, te Programa rada Vatrogasne zajednice grada Karlovca za 2009. godinu
111. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
112. IZMJENE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2009. godinu
113. IZMJENE Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija radi usklanivanja podataka

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana