Glasnik 07/2008

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

185. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Proračuna grada Karlovca za 2008. godinu (Rebalans II.)
186. ODLUKA o prihvaćanju izmjena i dopuna Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno povijesne cjeline, za 2008.godinu
187. ODLUKA o izradi detaljnog plana uređenja groblja Jamadol
188. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine u Karlovcu, Banska Selnica
189. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Šimunićevoj ulici u Karlovcu
190. ODLUKA o odobrenju prodaje sobe u ulici Stanka Vraza 42 u Karlovcu
191. ODLUKA o odobrenju prodaje dvoiposobnog stana u ulici Tadije Smičiklasa 7 D u Karlovcu
192. ODLUKA o odobrenju prodaje 61/100 dijela dvosobnog stana u ulici Luščić 43 B u Karlovcu
193. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Gaza naselje 10
194. ODLUKA o donošenju Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata grada Karlovca
195. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2008. godinu
196. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Banija
197. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Braće Seljan
198. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži
199. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dragojla Jarnevićeva
200. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dubovac
201. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Grabrik
202. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Mahično
203. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Rečica
204. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Skakavac
205. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Švarča
206. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Turanj
207. PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola, za 2008. godinu
208. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačke športske zajednice za 2007. godinu
209. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture, Karlovac za 2007. godinu
210. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća sa 22. Karlovačkih dana piva
211. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta Zorin dom
212. RJEŠENJE o imenovanju članova Savjeta mladih

GRAD KARLOVAC
GRADSKO POGLAVARSTVO

213. ODLUKA o potvrđivanju Programa natječaja za izradu idejno urbanističkoarhitektonskog rješenja revitalizacije „ Zvijezde“
214. ODLUKA o preraspodjeli sredstava u proračunu grada Karlovca
215. ODLUKA o prihvaćanju ponude obrta PRESS za izradu Studije za sanaciju i revitalizaciju drvoreda u
gradu Karlovcu
216. ZAKLJUČAK o određivanju privremene lokacije za reciklažno dvorište - građevni otpad
217. ZAKLJUČAK o prihvaćanju ponude tvrtke Tehnivo za izradu Idejnog projekta uređenja pješačko biciklističke staze uz rijeku Koranu
218. RJEŠENJE o imenovanju radne grupe razvojnog projekta Studije održivog razvoja kulturnog turizma za Stari grad Dubovac
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana