Glasnik 20/2007

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

255. PRORAČUN grada Karlovca za 2008. godinu
256. ODLUKA o izvršavanju Proračuna grada Karlovca za 2008. godinu
257. ODLUKA o projekciji Proračuna grada Karlovca za razdoblje 2008. – 2010. godine
258. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2008. godinu
259. PROGRAM pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2008. godinu
260. PROGRAMA o Izmjenama i dopunama izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
261. PROGRAM održavanja prometne signalizacije u 2007. godini na području grada Karlovca
262. ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Karlovca
263. ODLUKA o prodaji zemljišta u Karlovcu, ulica Banija
264. ODLUKA o odobrenju sklapanja nagodbe o zamjeni zemljišta u postupku izvlaštenja radi izgradnje prometnice u ulici Petra Kružića
265. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Marina Držića 3
266. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Hrvatske bratske zajednice 11B
267. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Hrvatske bratske zajednice 15
268. ODLUKA o odobrenju prodaje ½ dijela dvosobnog stana u ulici Ljudevita Šestića 4
269. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Bašćinska cesta 31
270. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici A. G. Matoša 14 A
271. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Gaza Naselje 7 B
272. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Gaza Naselje 7 C
273. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Miroslava Krleže 11
274. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Vladimira Nazora 5
275. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradskog kazališta Zorin dom Karlovac

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

276. PRAVILNIK o službenoj iskaznici, odjeći, oznakama i opremi komunalnih redara
277. ZAKLJUČAK o donošenju Plana održavanja javnih cesta, prometnih površina i nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za razdoblje od 15. studenog 2007. godine do 31. ožujka 2008. godine
278. RJEŠENJE o imenovanju Stožera zimske službe
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana