Glasnik 17/2007

198. IZVJEŠĆE o Polugodišnjem izvješću o ostvarenju Proračuna grada Karlovca za 2007. godinu
199. ODLUKA o donošenju Rebalansa II Proračuna grada Karlovca za 2007. godinu
200. ODLUKA o odobrenju sklapanja Ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje mosta na rijeci Kupi između naselja Banska Selnica – Pokupska Blatnica i rekonstrukcije prilaznih prometnica sa Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka
201.ODLUKA o odobrenju sklapanja sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije dijela vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava u ulici Banija u Karlovcu
202.ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom ratu
203.ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju okoliša B-3 u Luščiću
204.ODLUKA o donošenju Detaljnog plana uređenja „Luščić 1“
205.ODLUKA o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Karlovca
206.ODLUKA o prodaji zemljišta u naselju Švarča, Bašćinska cesta 17
207.ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Hrvatske bratske zajednice 15B
208.ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Marmontova aleja 22
209.ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Hrvatske bratske zajednice 15
210. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Petra Filipca 1
211.ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Luščić 41 C
212.ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Rudolfa Strohala 8
213.ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na području uz ulicu Selce
214.RJEŠENJE o razrješenju zamjenika gradonačelnika gospodina Igora Horvata, dipl.ing.
215.RJEŠENJE o imenovanju zamjenika gradonačelnika Grada Karlovca
216.RJEŠENJE o potvrdi Rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić Karlovac
217.RJEŠENJE o potvrdi Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove Dječji vrtić Karlovac
218.RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Karlovac
219.RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju tajnika Upravnog vijeća Dječjeg odmarališta Selce
220.RJEŠENJE o dopuni Rješenje sa 22. sjednice Gradskog vijeća održane dana 28. lipnja 2007. godine o imenovanju Kazališnog vijeća Zorin dom
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana