Glasnik 11/2007

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

114. ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2007. godinu (Rebalans I)
115. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
116. Odluka o davanju suglasnosti Zelenilu d.o.o. Karlovac za kreditno zaduženje
117. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu oznake k.č.br. 1023/3 k.o. Velika Švarča
118. Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
119. Odluka o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Kurelčeva 5 u vlasništvu grada Karlovca
120. Odluka o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Grge Tuškana 12a u vlasništvu grada Karlovca
121. Odluka o odobrenju prodaje trosobnog stana u ulici Bartola Kašića 2 u vlasništvu grada Karlovca
122. Odluka o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Stanka Vraza 44 a u vlasništvu grada Karlovca
123. Odluka o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Dubrovačka 5 b u vlasništvu grada Karlovca
124. Odluka o odobrenju prodaje garsonjere u ulici Andrije Hebranga 18 u vlasništvu grada Karlovca
125. Odluka o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Petra Filipca 6 u vlasništvu grada Karlovca
126. Odluka o odobrenju prodaje kao cjeline poslovnih prostora u višeetažnoj poslovno-stambenoj zgradi na adresi Trg Kralja P.Svačića 3
127. Odluka o davanju suglasnosti na prodaju zemljišta na Turnju
128. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje grba Grada Karlovca
129. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta gradskog kazališta Zorin dom
130. Izvješće o radu za 2006. godinu gradske tvrtke Stambeni fond d.o.o.
131. Izvješće o radu za 2006. godinu gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o.
132. Izvješće o radu za 2006. godinu gradske tvrtke Zelenilo d.o.o.
133. Izvješće o radu gradske Ustanove Dječji vrtić Karlovac
134. Izvješće o radu gradske Ustanove Karlovačko Dječje odmaralište
135. Rješenje o razrješenju gospodina Mire Škrgatića, dipl.ing.arh., u Koordinacijskom odboru Projekta „Karlovac zdravi grad“ i u Odboru za javna priznanja
136. Rješenje o imenovanju predsjednika Koordinacijskog odbora Projekta „Karlovac zdravi grad“
137. Rješenje o razrješenju gospodina Josipa Zaborskog, prof., u radnim tijelima Gradskog vijeća
138. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
139. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
140. Rješenje o imenovanju predsjednika Povjerenstva za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu
141. RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora za javna priznanja

GRAD KARLOVAC
GRADSKO POGLAVARSTVO

142. ODLUKA o izmjeni Plana rasporeda kioska na području Grada Karlovca
143. ODLUKA o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu
144. ODLUKA o organizaciji manifestacije Karlovački dani piva 2007.
145. ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za stanove
146. ZAKLJUČAK o pokretanju postupka za zamjenu predstavnika Grada Karlovca u regionalnom partnerskom odboru karlovačke županije
147. RJEŠENJE o imenovanju i razrješenju predstavnika Grada Karlovca u TZ Grada Karlovca
148. RJEŠENJE o imenovanju radnog Povjerenstva za izradu prijedloga uređenja i upravljanja Starim gradom Dubovcem
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana