Glasnik 05/2007

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA

42. ISPRAVAK IV. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi

AKTI ZA PROVOĐENJE IZBORA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

43. OBVEZATNE UPUTE – II o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova po izbornom Zakonu i Odluci o postupku provođenja izbora za vijeće mjesnih odbora i gradskih četvrti
44. OBVEZATNE UPUTE – IV o odustanku od kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti
45. OBVEZATNE UPUTE –V o pravima dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti
46. OBVEZATNE UPUTE – VI o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu
47. OBVEZATNE UPUTE – VII o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti
48.OBVEZATNE UPUTE – VIII o obrascima za provođenje izbora – 2

GRADSKO POGLAVARSTVO

49. PRAVILNIK o uvjetima i mjerilima za davanje gradskih stanova u najam

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana