Glasnik 04/2007

GRADSKO POGLAVARSTVO

38.ODLUKA o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih

četvrti Grada Karlovca .................................................................... 148

39. RJEŠENJE o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva

40. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za ovjeru biračkih spiskova na izborima

za Mjesnu samoupravu Grada Karlovca........................................ 149

AKTI ZA PROVOĐENJE IZBORA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

41. OBVEZATNE UPUTE – I za provođenje izbora vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih

četvrti................................................................................... 150
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana