Glasnik 13/2006

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

259. PROJEKCIJA Proračuna Grada Karlovca za razdoblje 2007. - 2009. godine
260. PROGRAM glavnih projekata Grada Karlovca za razdoblje od 2006. do 2009. godine
261. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini
262. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture-REBALANS III u 2006. godini na području Grada Karlovca
263. ODLUKA o visini spomeničke rente
264. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini na području Grada Karlovca
265. PROGRAM pomoći za podmirenje troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za 2007. godinu
266. PROGRAM subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2007. godinu
267. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2007. godinu
268. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Karlovca za 2007. godinu
269. PROGRAM javnih potreba u športu Grada Karlovca za 2007. godinu
270. PROGRAM javnih potreba u školstvu grada Karlovca za 2007. godinu
271. PROGRAM izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
272. ZAKLJUČAK o ostavci vijećnice SDP-a u Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
273. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“
274. RJEŠENJE o imenovanju prostora uz križ u mjesnom odboru Gornje Mekušje

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

275. ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za obavljanje poslova higijeničarske službe na području Grada Karlovca
276. ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za obavljanje poslova skloništa za životinje na području Grada Karlovca
277. ODLUKA o objavi Javnog natječaja za obavljanje poslova higijeničarske službe na području Grada Karlovca
278. ODLUKA o objavi Javnog natječaja za obavljanje poslova skloništa za životinje na području Grada Karlovca
279. ODLUKA o donošenju Programa prevencije ovisnosti Grada Karlovca
280. RJEŠENJE o razrješenju gospodina Josipa Milčića dužnosti člana Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Karlovca, i imenovanje predstavnika Grada Karlovca gospodina Mihovila Stanišića za člana Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana