Glasnik 06/2006

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

94. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta
95. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu grada Karlovca
96. ODLUKA o prihvaćanju obavljanja poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija na području grada Ozlja
97. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja u 2006. godini
98. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedenim Programima u podru/ju socijalne skrbi i zdravstva u 2005. godini
99. RJEŠENJE o imenovanju gospo:e Vesne Blaž za ravnateljicu gradske ustanove Djećji vrtić Karlovac

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

100. ODLUKA o izmjeni Programa neobveznog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama grada Karlovca
101. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Sporazuma o poslovnoj suradnji na izvedbi projekta primjena mjera energetske u/inkovitosti na javnoj rasvjeti grada Karlovca
102. ZAKLJUČAK o prihvaćanju ponuda za poslovnom suradnjom u realizaciji Programa poticanja razvoja poljoprivrede
103. ZAKLJUČAK o prihvaćanju teksta „Akcijski planovi održivog razvoja za gospodarenje otpadom, prostorno planiranje i uređenje okoliša“
104. ZAKLJUČAK o imenovanju dvojice predstavnika grada u Povjerenstvo za provedbu Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo
105. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za uređenje i zaštitu zelenih površina grada Karlovca
106. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta
107. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
108. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka za raspodjelu sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine
109. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje aktivnosti i rješavanja problematike ovisnosti
110. RJEŠENJE o imenovanju pet predstavnika grada Karlovca u Povjerenstvo za obradu zahtjeva i odabir poljoprivrednih proizvođaća

OSTALO

111. ISPRAVAK Glasnika grada Karlovca broj 5. od 18. svibnja 2006. godine
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana