Glasnik 05/2006

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

77. PROGRAM zaduženja grada Karlovca za 2006. godinu
78. ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna grada Karlovca za 2006. godinu (Rebalans I)
79. ODLUKA o prihvaćanju obavljanja poslova opskrbe pitkom vodom na području Općine Draganić
80. ODLUKA o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Karlovca u 2006. godini
81. ODLUKA o davanju materijala za ukrašavanje Grada u vlasništvo bez naknade tvrtki Zelenilo d.o.o. Karlovac
82. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Karlovcu, Senjska ulica, oznake k.č. br. 2572/13,k.o. Karlovac II
83. ODLUKA o načinu i uvjetima raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićenu spomeničke baštine
84. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa komunalne infrastrukture na području grada Karlovca u 2005. godini
85. ODLUKA o odre:ivanju imena prometnici od mosta na rijeci Mrežnici do mosta na rijeci Korani
86. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačkog Dječjeg odmarališta u Selcu za 2005. godinu
87. RJEŠENJE o imenovanju koordinacijskog odbora i koordinatora projekta „Karlovac zdravi grad“

GRADSKO POGLAVASRTVO

88. ODLUKA o preraspodjeli sredstava u Proračunu grada Karlovca za 2006. godinu
89. ZAKLJUČAK o prihvaćanju teksta Ugovora i Troškovnika za održavanje komunalnih objekata i uređaja na području grada Karlovca za 2006. godinu
90. RJEŠENJE o brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata tijela Gradske uprave grada Karlovca i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti
91. RJEŠENJE o razrješenju gospodina Krešimira Bradača s dužnosti tajnika Gradskog poglavarstva grada Karlovca
92. RJEŠENJE o imenovanju gospodina Željka Pakšeca na dužnost tajnika Gradskog poglavarstva grada Karlovca

OSTALO

93. ISPRAVAK akta broj 233 „Odluka o izvršavanju Proračuna grada Karlovca za 2006. godinu, objavljenog u GGK 8/05, od 22. prosinca 2005. godine.“
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana