Glasnik 05/2005

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

85. ODLUKA o izboru gradonačelnika grada Karlovca
86. ODLUKA o izboru zamjenika gradonačelnika grada Karlovca
87. ODLUKA o izboru zamjenika gradonačelnika grada Karlovca
88. RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja
89. RJEŠENJE o izboru predsjednika Gradskog vijeća
90. RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
91. RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

92. ODLUKA o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu grada Karlovca za 2005. godinu
93. ODLUKA o imenovanju zapovjednika JVP grada Karlovca
94. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Karlovca
95. ODLUKA o potvrdi imenovanja zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Karlovca
96. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mahično
97. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orlovac
98. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rečica Matica
99. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Priselci
100. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rečica Kolodvor
101. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stative Gornje
102. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Šišljavić
103. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuškani
104. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Jelsa
105. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cerovac Vukmanićki
106. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brođani
107. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donje Mekušje
108. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dolnja Rečica
109. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornje Mekušje
110. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hrnetić – Novaki
111. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Karlovac
112. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vukmanić
113. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Koritinja
114. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradac
115. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Skakavac
116. ODLUKA o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gorščaki – Vukoder
117. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje programa i načinu financiranja javnih potreba u kulturi grada Karlovca
118. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2005. godinu
119. ODLUKA o dopuni Plana rasporeda kioska na području grada Karlovca
120. ODLUKA o dopuni Plana rasporeda kioska na području grada Karlovca
121. ODLUKA o dopuni Plana rasporeda kioska na području grada Karlovca
122. ZAKLJUČAK o prihvaćanju II. dodatka Ugovora broj 41/03 o poslovnoj suradnji između grada Karlovca i Karlovačke banke d.d. Karlovac u 2003. godini
123. RJEŠENJE o imenovanju Organizacijskog odbora manifestacije «Dani vina Karlovačke županije»
124. RJEŠENJE o imenovanju prinudnog upravitelja za stambenu zgradu u Grabriku, Kralja Tomislava bb

GRADONAČELNIK

125. RJEŠENJE o imenovanju Organizacijskog odbora «Karlovački dani piva 2005. godine»
126. RJEŠENJE o imenovanju izvršnog organizatora manifestacije «Karlovački dani piva 2005. godine»

OSTALO

127. Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednice grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana