Glasnik 03/2004

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

43. ODLUKA o visini spomeničke rente
44. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje će grad Karlovac povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravanoj osobi putem Ugovora, te utvrđivanje uvijeta i mjerila za prikupljanje ponuda putem javnog natječaja
45. ODLUKA odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na obnovi pješačkih i kolnih površina nogostupa i parkirališta Korzo, od Banijanskog mosta do Zorin doma
46. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na uglu ulice I. Meštrovića i Trgai J. Broza u Karlovcu
47. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Borlinu, oznake k.č. br. 372/1 k.o. Zagrad
48. ODLUKA o odobrenju prodaje stana u Karlovcu, Dubrovačka 5c
49. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog tavanskog stana u Karlovcu, Mihanovi-eva 1
50. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u Karlovcu, Marmontova aleja 20a
51. ODLUKA o odobrenju sklapanja sporazuma između grada Karlovca i Tomislava Ribiči-a iz Karlovca, Senjska 1b
52. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na lokaciji buduće poslovne zone «Ilovac»
53. ODLUKA o odobrenju prodaje dijela zemljišta u Šipuševoj ulici

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

54. ODLUKA o utvrđivanju iznosa participacije roditelja za boravak djece u Centru za predškolski odgoj djece, Karlovac
55. ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za stanove
56. ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju upravnih tijela Gradske uprave grada Karlovca
57. ZAKLJUČAK o prihva-anju I. Dodatka Ugovora 41/03 o poslovnoj suradnji između grada Karlovca i Karlovačke banke d.d., Karlovac
58. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za reklamacije potrošača tvrtke Autotransport Karlovac d.d.
59. RJEŠENJE o imenovanju gospodina Mladena Rakočevi-a, dipl.ing.arh., za odgovornu osobu za organizaciju, vođenje i upravljanje Malom poslovnom zonom "Banija -Ilovac" i "Mala Švarča"
60. RJEŠENJE o imenovanju tajnika Gradskog poglavarstva

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana