Glasnik 1 / 1995.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA
1. ODLUKA o držanju pasa, te postupanju s neregistriranim psima kao i psima i mačkama lutalicama na području Grada Karlovca . . . . 2
2. ODLUKA o ustanovljavanju godišnje nagrade "ZDRAVKO PUCAK" za najbolje pjesničko ostvarenje pjesnika do navršene 30. godine života . . . . . 7
3. RJEŠENJE o razriješenju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti . . . . . . . . . . . . . . . 8
4. RJEŠENJE o izboru predsjednika i člana Odbora za društvene djelatnosti . . . . . . . . . . . 8
5. RJEŠENJE o razriješenju predsjednika Komisije za rješavanje žalbi na odluke Upravnog odbora Fonda u Stambeno-komunalnom gospodarstvu o dodjeli poslovnog prostora u zakup . . . . . . . 9
6. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i člana Komisije za rješavanje žalbi na odluke Upravnog odbora Fonda u Stambeno - komunalnom gospodarstvu o dodjeli poslovnog prostora u zakup   9
7. ZAKLJUČAK o pokroviteljstvu nad proslavom 60-te obljetnice osnutka Veslačkog kluba "Korana" . . . . . . . . . . . . . . . . 9

POGLAVARSTVO GRADA KARLOVCA
8. ZAKLJUČAK o utvrđivanju da su istekli mjesni samodoprinosi zdravstva i školstva i neki drugi samodoprinosi . . . . . . . . . . 10
9. ZAKLJUČAK o imenovanju Organizacijskog odbora proslave 60-te obljetnice Veslačkog kluba "Korana"  . . . . . . . . . . . . . 11
10. ZAKLJUČAK o utvrđivanju visine naknade za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana