Izvješće gradskog vijećnika Davora Petračića

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe vijećnik Gradskog vijeća Grada Karlovca Davor Petračić podnosi javno izvješća o radu u 2014. godini.:
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana