Volonteri "punom parom" rade na projektima KA-kvarta

Volonteri
Odvodni kanali, putevi, oglasne ploče...
Realizacija projekata iz natječaja KA-kvart zahuktava se.U MO Šišljavić završeni su radovi na uređenju pet odvodnih kanala. Volonterskim radom orezano je šiblje i pokošena trava na trasi budućeg iskopa odvodnog kanala uz ”Put Mlinarić”. Ukupno je sudjelovalo petnaest volontera, većinom pripadnika DVD-a Šišljavić. Očišćeni su kanali, razastrta zemlja i ugrađeni betonski mostići. Provedeni radovi poboljšati će rješavanje odvodnje uz cestu i olakšati održavanje nerazvrstanih cesta. Mjesni odbor Kablar u završnoj je fazi radova na izradi i postavljanju osam oglasnih ploča. Radovi su obuhvatili krojenje materijala, izrezivanje i zavarivanje konstrukcija, bojanje i zaštitu metalnih konstrukcija, a narednih dana bit će postavljene sve oglasne ploče. Oglasne ploče koristit će mještani, KUD-ovi, lovačka društva, DVD-i, nogometni klub, i ostali po potrebi. Ove radove volonterski izvode vijećnici mjesnog odbora. U MO Vukmanić započela  je volonterska akcija mještana i članova DVD-a Vukmanić na sanaciji poljskog puta Jurjevac. Orezuje se šiblje, grmovi, rušenje stabala te njihov odvoz, a slijedi i strojna obrada terena. Poljski put Jurjevac je put prema šumi, livadama i oranicama, te je mještanima od velike važnosti. MO Tušilović provodi aktivnosti uređenja prostorija društvenog doma; kuhinje, sanitarnog čvora i prostorija.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Karlovca Damir Mandić obišao je radove koji se provode u okviru projekta KA-kvart u mjesnim odborima Šišljavić, Kablar, Vukmanić i Tušilović i tom prilikom naglasio kako se radi o jedinstvenom obliku suradnje između Grada Karlovca i jedinica mjesne samouprave u okviru kojeg mjesni odbori volonterskim aktivnostima unapređuju kvalitetu života u svoj sredini.