U sklopu projekta KA-kvarta započeli radovi u mjesnom odboru Mahično - Tuškani

U sklopu projekta KA-kvarta započeli radovi u mjesnom odboru Mahično - Tuškani
Ovim projektom riješit će se problem prokišnjavanja u veliku dvoranu doma.
Nakon sklapanja ugovora između Grada Karlovca i jedinica mjesne samouprave o sufinanciranju projekata koje provode gradske četvrti i mjesni odbori, u okviru projekta KA-kvart, u MO Mahično - Tuškani aktivno su započeli radovi na rekonstrukciji krovišta doma DVD Tuškani. Održana je volonterska akcija skidanja i odvoza starog crijepa te skidanje letvi na prednjoj strani krova. Ukupno je sudjelovalo 20 volontera, većinom pripadnika DVD-a Tuškani, mještani i vijećnici mjesnog odbora. Ovim projektom riješit će se problem prokišnjavanja u veliku dvoranu doma.