KAkvart zaživio i na terenu, s radovima prvi krenuli Borlin i Šišljavić

KAkvart zaživio i na terenu, s radovima prvi krenuli Borlin i Šišljavić
Prvi radovi krenuli u MO Borlin i MO Šišljavić.
Započeli su radovi na uređenju odvodnih kanala na području MO Šišljavić. Održana je volonterska akcija orezivanja šiblja i košnje trave te njihovo uklanjanje na trasi budućeg iskopa odvodnog kanala uz ”Put Mlinarić”. Ovaj projekt provodi MO Šišljavić, a sufinancira ga Grad Karlovac u okviru projekta KA-kvart. Ukupno je sudjelovalo 15 volontera, mahom pripadnika DVD-a Šišljavić.
I u MO Borlin su također započeli radovi na uređenju rekreacijskog centra Magazin na području MO Borlin. Radovi obuhvaćaju orezivanje šiblja, grmova i raslinja, čišćenje terena za betoniranje podloge za nadstrešnicu i klupe. Sljedeća faza radova obuhvaća skidanje stare ograde, ravnanje terena, uređenje postojećeg gola i postavljanje nove ograde. Ovaj projekt provodi MO Borlin, a sufinancira ga Grad Karlovac u okviru projekta KA-kvart. S radovima ovih dana počinju i ostali mjesni odbori i gradske četvrti koji su ostvarili sredstva putem natječaja KAkvart,a sve sukladno dinamici svakog pojedinog projekta.