Najčešća pitanja

Što mogu građani učinit putem gradskih četvrti i mjesnih odbora?

Građani mogu pokretati inicijative za uređenje/izgradnju ogostupa, cesta, neuređenih površina, dječjih igrališta, parkova i kllupa, javne rasvjete, prometne signalizacije, saniranje divljih deponija, odvodnju oborinskih voda, autobusnih stajališta .... Također mogu inicirati određene sportske, kulturne, obrazovne i zabavne sadržaje i aktivnosti, akcije čišćenja i uređenja okoliša i slično. Svaki građanin može svoju ideju iznijeti u svopjoj gradskoj četvrti i mjesnom odboru i raspraviti o mogućoj realizaciji.

Tko je i zašto osnovao gradske četvrti i mjesne odbore?

Osnovalo ih je Gradsko vijeće Grada Karlovca kako bi građani mogli sudjelovati u stvaranju boljih uvjeta života i rada u svojoj neposrednoj okolini i stvoriti odgovoran partnerski odnos gradske uprave i njenig građana.

Tko i kako financira gradske četvrti i  mjesne odbore?

Rad se financira iz proračuna Grada Karlovca, ali to mogu biti i razna sponzorstva i donacije pravnih i fizičkih osoba.
Kojem mjesnom odboru pripadam?

Kako se mogu uključiti u rad gradske četvrti ili mjesnog odbora?

Dapače. Svaki građanin može se kandidirati u izborima za članove vijeća gradske četvrti ili mjesnog odbora, ili se naknadno uključiti u neke od odbora u svom mjesnom odboru ili gradskoj četvrti. Dovoljno se javiti predsjedniku mjesnog odbora ili gradske četvrti s dobrom idejom i dobrom voljom. 

Kome možemo prijaviti oštećenja na makadam ili asfaltnim površinama u MO i GČ?

Odsjeku za prometno-tehničku djelatnost Grada Karlovca, 628 - 111. 

Kome možemo prijaviti zapušteno zemljište u naselju ili poljoprivredno, a koje ulazi na javno dobro?

Komunalnom redarstvu ili poljoprivrednom redaru, 628 - 222.

Na koji načim možemo dati svoje prijedloge za poboljšanje života u MO ili GČ?

Direktno predsjedniku ili članovima vijeća MO i GČ a čiji su brojevi objavljeni na stranici Grada Karlovca 

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika