KAkvart

Što je KAkvart?
Mali projekti pod projektnim nazivom KAkvart su aktivnosti koje se provode s ciljem podizanja kvalitete življenja građana odnosno poboljšanja i ujednačavanja standarda opremljenosti i društvenog života gradskih četvrti i mjesnih odbora. 
Tko, kada i kako objavljuje poziv za prijavu projekata za KAkvart?
Grad Karlovac, Ured gradonačelnika objavljuje javni poziv (najčešće u mjesecu veljači) za predlaganje projekata koji će se realizirati u tekućoj godini. Poziv se objavljuje na  www.karlovac.hr, oglasnim pločama gradskih četvrti i mjesnih odbora, web stranicama lokalnih medija.
Koliko sredstava je godišnje osigurano za projekte odobrene putem KAkvarta?
Iznosi se određuju svake godine iznova. Prošle godine, odnosno u 2019. godini KAkvart je raspolagao s 700.000 kuna.
Tko može predlagati projekte za KAkvart?
Gradske četvrti i mjesni odbori, odnosno grupe građana, pojedinci, udruge, klubovi ... ali putem svojih mjesnih odbora ili gradskih četvrti.
Koji su kriteriji raspodjele?
Vrednovanje zaprimljenih prijava, prihvaćanje projekta i dodjela utvrđenih iznosa financijskih sredstava za realizaciju projekta provodi se sukladno odredbama Pravilnika o sufinanciranju projekata jedinica mjesne samouprave i njegovim izmjenama i dopunama (Izmjene i dopune).
Glavni kriteriji:
  • Mogućnost pravovremene izvedbe projekta što podrazumijeva početak aktivnosti u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o prihvaćanju projekta
  • Niži postotak sufinanciranja iz Proračuna, odnosno viši postotak sufinanciranja iz vlastitih sredstava gradske četvrti/ mjesnog odbora i drugih izvora
  • Viši postotak korisnika dovršenog projekta u odnosu na ukupni broj stanovnika o gradskoj četvrti ili mjesnom odboru
  • Viši postotak / vrijednost vremenskog trajanja i financijske vrijednosti uloženog volonterskog rada  u realizaciju projekta
Za detaljnije odgovore na sva pitanja o KAkvartu pročitajte Pravilnik za sudjelovanje u natječaju ili nazovite na telefon 628 - 193