Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša


pročelnica: Vesna Ribar, dipl.ing.građ. 
tel: 047 / 628-231
e-mail: vesna.ribar@karlovac.hr

 
  • prostorno planiranje i uređenje građevinskog zemljišta
  • zaštita i očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa sa aspekta urbanizma
  • gradnja građevina u nadležnosti i vlasništvu Grada
  • energetska učinkovitost i energetski održivi razvoj
  • zaštita okoliša i gospodarenje otpadom
  • koordiniranje i nadzor kapitalnih ulaganja u kojima Grad sudjeluje kao suinvestitor
  • koordiniranje i nadzor projekata gradskih komunalnih tvrtki

ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRADA KARLOVCA ZA RAZDOBLJE 2015. – 2017. GODINA ​