Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša

pročelnica: dr. sc. Ana Hranilović Trubić, dipl. ing. građ.
tel: 047 / 628-231
e-mail: ana.hranilovic.trubic@karlovac.hr
  • gradnja građevina u nadležnosti i vlasništvu Grada,
  • mjere energetske učinkovitosti i energetski održivog razvoja,
  • zaštita okoliša i gospodarenje otpadom,
  • koordiniranje i nadzor kapitalnih ulaganja u kojima Grad sudjeluje kao suinvestitor,
  • koordiniranje i nadzor projekata gradskih komunalnih tvrtki,
  • dodatna ulaganja u objekte škola, vrtića i ustanova kulture  

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana